Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

 
Playsets. go there
here
here
here
here

Jalostuksen tavoiteohjelma

Rotujärjestö vastaa jalostuksen ohjauksesta ja rotujärjestön pitää huolehtia oman jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotujärjestön hyväksymä JTO toimitetaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n samojedinkoiran jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2019 - 2023 hyväksyttiin SAMYn vuosikokouksessa 21.4.2018 ja se on lähetetty Suomen Kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan (JTT) hyväksyttäväksi.

Liite: Samojedinkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018 pdf-tiedostona on voimassa 31.12.2018 saakka.

Luonnos jalostuksen tavoiteohjelmasta, joka tulisi voimaan 1.1.2019 lähtien.