JALOSTUSTARKASTUKSET

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry järjestää samojedinkoirien jalostustarkastuksia. Jalostustarkastusten tarkoitus on palvella jalostusta. Yksittäisiä koiria tarkastetaan, samoin koirien jälkeläisryhmiä. SAMY:n tarkastuslomake on yksityiskohtaisempi kuin perinteinen näyttelyarvostelu ja perustuu rotumääritelmään. Jalostustarkastuksen suorittaa pääsääntöisesti ulkomuototuomari, jolla on hyvät tiedot rodusta ja sen erityispiirteistä.

Jalostustarkastuslausunnot on luettavissa alla olevista linkeistä.

Ohjeita uuden tarkastuslomakkeen tulkitsemiseen:
Hyväksytty: Koirassa ei ole suuria puutteita verraten rotumääritelmään.
Hyväksytty varauksella: Koiralla on jokin suurempi yksittäinen virhe tai useita puutteita. Nämä tulee huomioida jalostuskäytössä ja kumppanin valinnassa niin, etteivät samat virheet toistu.
Ei suositella: Koirassa on selkeä rotumääritelmässä määritelty vakava/hylkäävä virhe.

1 = normaali/rotumääritelmän mukainen
2 = hieman huomauttamista
3 = selvästi poikkeava/puutteellinen
4 = rotumääritelmässä hylkäävä virhe