Yhdistelmän hyväksyminen

Tiedustelu on lähetettävä hyvissä ajoin (vähintään 3 kuukautta) ennen arvioitua astutusajankohtaa.

    Onko narttu saanut näyttelystä tuloksen HYL (hylätty) tai EVA (ei voida arvostella) yli kaksivuotiaana?

    Nartulla on rotujärjestön virallinen jalostustarkastuslausunto

    Nartulla on hyväksytty REK/REKÄ-tulos