Yhdistelmän hyväksyminen

Urostiedustelu on lähetettävä hyvissä ajoin (vähintään 4 kuukautta) ennen arvioitua astutusajankohtaa.

Onko nartulla näyttelystä tulosta HYL

Nartulla on rotujärjestön virallinen jalostustarkastuslausunto

Nartulla on hyväksytty REK/REKÄ-tulos