Yhdistelmän hyväksyminen

Urostiedustelu on lähetettävä hyvissä ajoin (vähintään 4 kuukautta) ennen arvioitua astutusajankohtaa.

    Onko nartulla näyttelystä tulosta HYL

    Nartulla on rotujärjestön virallinen jalostustarkastuslausunto

    Nartulla on hyväksytty REK/REKÄ-tulos