Harrastaminen

Monipuolinen ystävä

Rekikoira

Vaikka samojedinkoira on arktinen rekikoira, suurin osa koirista on näyttely- ja seurakoiria. Samojedinkoiralla rekikoiraurheilua harrastaa melko pieni osa jäsenistöä. Harrastus on viime vuosina lisännyt suosiotaan. Samojedinkoira on harrastajien mukaan helpommin ohjattava rekikoira kuin esim. siperianhusky ja sopii hyvin aloittelevalle harrastajalle.

Samojedinkoiran rotukohtaiset käyttökokeet ovat rekikoirien kilpailu- ja käyttökoe, joissa saavutettu hyväksytty tulos oikeutti samojedinkoiran kilpailemaan 1.1.1992 lähtien käyttöluokassa. Ensimmäinen samojedinkoira esitettiin käyttöluokassa rotujärjestön erikoisnäyttelyssä 1994. Ensimmäinen samojedinkoiran KVA arvo on myönnetty 12.03.1998 nartulle FIN MVA SM-REKÄ-JOH-98 FIN KVA Laubuurin Jinda Jessica SF30743/90. Samojedinkoirille on myönnetty oikeus kilpailla SM-arvosta 1.1.2009 alkaen sillä edellytyksellä, että kilpailukokeeseen osallistuu kuusi samojedivaljakkoa.

Rekikoirien kokeiden tarkoituksena on rekikoirien veto-, nopeus- ja tottelevaisuusominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, harrastajien ja heidän yhteistoimintansa kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin pohjautuen.

SAMY palkitsee vuosittain Vuoden Valjakkokoiran.


Agility ja tottelevaisuus

Agility on ollut jatkuvasti nousussa myös samojedinkoiraharrastajien parissa. Samojedijoukkue on osallistunut agirotu-kilpailuun viime vuosina. TOKO:llakin (tottelevaisuuskoe) on oma harrastajajoukkonsa. Kaksi samojedia on saavuttanut tottelevaisuusvalion arvon, 1970- ja 1980-luvuilla. SAMY:lla on ollut oma joukkue myös TOKO:n SM-kisoissa.

SAMY palkitsee vuosittain Vuoden Agilitysamojedin ja
Vuoden Tottelijan.

Koiranäyttelyt

Koiranäyttelyt ovat yksi harrastusmuoto, johon osallistuu paljon samojedinkoiraharrastajia. Koiranäyttelyn tarkoitus on palvella jalostusta. Näyttelyissä arvostellaan koiran ulkomuoto, kysymys on siis koirien kauneuskilpailuista. Rodulle pätevöity ulkomuototuomari antaa virallisen arvostelun koirasta. Tämä antaa tietoa niin omistajalle kuin kasvattajalle sekä koiran isän omistajalle, rotuyhdistyksen jalostustoimikunnalle ja muille kasvattajille koiran ulkonäöstä. Kuitenkaan tämä ei tarkoita sitä, että koira, joka menestyy näyttelyissä, on paras jalostuskoira. Ennemmin koiran menestys viittaa siihen, että voittaneen koiran vanhempien yhdistelmä on onnistunut. Koiranäyttelyt ovat myös paikka, missä voi tavata kanssaharrastajia ja kasvattajia.

SAMY palkitsee vuosittain Vuoden kauneimmat samojedinkoirat.