Gonioskopiatutkimus

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n hallitus pyysi Kennelliiton silmäsairaustyöryhmältä ohjeistusta siihen, miten tulisi suhtautua gonioskopiatutkimustuloksiin.

Työryhmän kokouksen 1/2021 päätös

”ECVO suosittelee gonioskopia-tutkimuksen tekoa 3 vuoden välein ja ensimmäinen tutkimus ennen jalostuskäyttöä. Tutkimukset voi tehdä esim. 1, 4 ja 7 vuoden iässä.

Työryhmän eläinlääkäreiden tämänhetkisen tiedon mukaan samojedinkoiralla muutosten eteneminen vastaa muiden rotujen vastaavaa. Kammiokulman rakenne muuttuu iän myötä kammiokulman kavetessa ja ligamenttien paksuuntuessa.”

Silmäsairaustyöryhmän kokouksen 27.3.2015 päätös:

”Työryhmä suosittaa, että tutkimus tehtäisiin aikaisintaan 1,5 vuoden iässä. Eräillä roduilla on viitteitä siitä, että kammiokulman tilanne voi muuttua iän myötä. Olisi hyvä, jos tutkimus vielä uusittaisiin kun koira on vanhempi.

Jos koiralla on todettu PLD-muutoksia, suositellaan paritusta sellaisen koiran kanssa, jolla ei ole muutoksia.

Tällä hetkellä ei vielä ole täydellistä tietoa muutosten merkityksestä sairastumisen kannalta. Vain vakavimmat muutokset johtavat kirjallisuuden mukaan yleensä sairastumiseen. Vakavat muutokset kts. ECVO manual guide lines.”

* PLD (pektinaattiligamentin epämuodostuma)