Yhdistelmän hyväksyminen

Tiedustelu on lähetettävä hyvissä ajoin (vähintään 3 kuukautta) ennen arvioitua astutusajankohtaa.

HUOM! PEVISA-ehtojen tulee täyttyä astutushetkellä.
Oheiset tiedot ovat totuudenmukaisia ja luottamuksellisia.

Onko narttu saanut näyttelystä tuloksen HYL (hylätty) tai EVA (ei voida arvostella) yli kaksivuotiaana?
Nartulla on rotujärjestön virallinen jalostustarkastuslausunto
Nartulla on hyväksytty REK/REKÄ-tulos

Lomakkeella antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja sinuun ollaan tarvittaessa yhteydessä.