Jalostus

Samojedinkoiran rodunjalostuksen tavoitteena on ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira.

Jalostusneuvonta on puolueetonta ja ainoastaan rodun parasta tarkoittavaa. Jalostustoimikunnan tehtävänä on tarkastella kasvattajien ehdottamia ja tekemiä yhdistelmiä. Jalostustoimikunta ei suosittele mitään yhdistelmää/uroksen käyttöä siitokseen, vaan hyväksyy uroksen/nartun käyttöä siitokseen senhetkisten tietojensa pohjalta. Kasvattajalla on valinnan vapaus sekä vastuu tekemistään ratkaisuista.

Jalostustoimikunta ei enää anna urosehdotuksia kasvattajille. Tämä muutos astui voimaan 1.7.2016 hallituksen päätöksellä. Tästä eteenpäin jalostustoimikunta arvioi kasvattajien ehdottamien urosten taustoja (lähinnä terveystietoja) ja kertoo, täyttäisikö kyseinen yhdistelmä jalostussuositukset. Suositeltavaa on, että mahdollisimman moni kasvattaja lähettäisi urostiedustelun (hyväksymispyynnön), jotta saisi tietoja koirien taustoista.

Toimikunnan valitsee rotujärjestön hallitus. Jalostustoimikunnan toiminta jakautuu jalostusneuvontaan, rotukirjanpitoon, näyttely- ja terveystulosten tallentamiseen ja tilastointiin. Jalostusneuvonnasta vastaa 4-5 henkilöä, jotka yhteisesti hoitavat tehtävän.

Jalostustoimikunnan jäsenten yhteystiedot löytyy Jalostustoimikunnan sivulta.