PEVISA-ohjelma

PEVISA on Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt samojedinkoiralle seuraavan PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto,
joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti C-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

Ohjelma on voimassa 1.1.2019 –31.12.2023.