PEVISA-ohjelma

PEVISA on Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma.


Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt samojedinkoiralle seuraavan PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C, ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.


Ohjelma on voimassa 1.1.2024 - 31.12.2028