Jalostuksen tavoiteohjelma

Rotujärjestö vastaa jalostuksen ohjauksesta ja rotujärjestön pitää huolehtia oman jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotujärjestön hyväksymä JTO toimitetaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Liitteet: