Jalostustoimikunta tiedottaa

5.9.2023

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt samojedinkoirien uuden PEVISA-ohjelman, joka on voimassa 1.1.2024 - 31.12.2028.

”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C, ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.”

Samalla hyväksyttiin myös rodun uusi jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), johon voit tutustua tarkemmin täältä. JTO on erinomainen tietopaketti, johon kannattaa tutustua jo ennen rodun hankintaa.

1.1.2023

Suositukset jalostukseen käytettäville samojedinkoirille ovat päivittyneet 1.1.2023 alkaen. Löydät suositukset Valkoturkin numerosta 4/22 ja Jalostussuositukset-sivulta

28.5.2022

Oletko tyytyväinen samojedinkoirien nykyiseen PEVISA-ohjelmaan vai toivoisitko siihen muutoksia? Millaisia muutoksia haluaisit? Millaisen PEVISAn sinä haluaisit?

Rotujärjestön PEVISA-ohjelma on voimassa vuoden 2023 loppuun. Toivomme teiltä kasvattajilta ja koirien omistajilta mielipiteitä vuosikokouksessa esitettävien ehdotusten valmistelua varten. Lähetä kommenttisi ja ehdotuksesi viimeistään 31.8.2022 jalostustoimikunnalle: jalostustoimikunta(@)samy.fi

Samojedinkoirien voimassa oleva (1.1.2019 – 31.12.2023) PEVISA-ohjelma
”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti C-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.”

21.11.2020

Jalostustarkastus

Rotujärjestö on uudistanut samojedinkoirien jalostustarkastusta, tästä lisää seuraavassa Valkoturkissa 4/20. Yksi suurista muutoksista oli se, että tarkastuksia voi tehdä nykyään ulkomuototuomareiden lisäksi myös rodun kokeneita kasvattajia, jotka ovat suorittaneet rotujärjestön järjestämän koulutuksen. Tänään järjestetyn koulutuksen suorittivat seuraavat henkilöt:

Sirpa Laakso
Kreetta Merto
Virpi Myllykoski 
Paula Tuokkola
Riitta Tuomaala

Toivotamme heille onnea, sekä toivomme pitkää ja työntäyteistä uraa. 

18.11.2020

Jalostusvaatimukset kohta 7

Kennelliitto ei ole päivittänyt koirien lonkkaindeksejä elokuun jälkeen. Tämän johdosta jalostustoimikunta on päättänyt, että jalostusvaatimukset täyttyvät, vaikka kohdassa 7 vaadittu jälkeläisten indeksiraja ei täyttyisi. Tämä poikkeus on voimassa kunnes indeksit taas päivittyvät normaalisti. Tämä koskee ainoastaan rotujärjestön jalostusvaatimuksia, ei PEVISA-ohjelmaa.

8.3.2020

Sinustako jalostustarkastaja?

Rotujärjestö on päättänyt yhdessä ulkomuototuomaritoimikunnan kanssa tehostaa jalostustarkastusten tekemistä. Jalostustoimikunta uusii samalla lomakkeen. Etsimme jalostustarkastajiksi pitkän kokemuksen omaavia samojedinkoirien kasvattajia, joilla on tahtoa talkootyöhön ja uuden oppimiseen. Lähetä vapaamuotoinen hakemus ulkomuototuomareiden organisoimaan koulutukseen jalostustoimikunnalle: jalostustoimikunta(a)samy.fi


31.12.2019

Tule mukaan tekemään tiedettä!

Helsingin Yliopiston koiragenetiikan ryhmän tutkija Inka Pettinen on osana väitöskirjatutkimustaan pyytänyt rotujärjestömme apua tutkimusmateriaalin keräämisessä. Hän tutkii sarveiskalvon  dystrofian genetiikkaa ja periytymismallia samojedinkoirilla, johon lopputuloksena voisi ehkä tulla geenitesti. Testin avulla olisi mahdollista vastustaa sairautta, mutta säilyttää kuitenkin rotu mahdollisimman monimuotoisena. Sarveiskalvon dystrofia näyttäisi olevan yleistymässä populaatiossamme. Lisätietoa löytyy JTO:n sivuilta 59-60: https://www.samy.fi/jalostus/jalostuksen-tavoiteohjelma/ ja https://www.kennelliitto.fi/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/yleisimmat-silmasairaudet

Tarvitsemme verinäytteitä koirien geenipankkiin tätä tutkimusta varten. Kaikki sellaiset koirat, joiden silmätarkastuspaperiin (ECVO-lomake) on ruksittu kohta 14 ”sairas”, ovat kultaakin arvokkaampia työn etenemiselle. Sen lisäksi näiden koirien terveet sukulaiset tarvitaan periytymismekanismien selvittämiseen. Myös vanhana tutkitut ja dystrofian osalta terveeksi todetut koirat ovat tärkeitä. Ne toimivat terveinä verrokkeina, joihin sairaiden genomia verrataan. Mitä enemmän saamme näytteitä kokoon, sen paremmat mahdollisuudet meillä on saada luotettavia tuloksia tutkimuksesta. Myös sellaiset koirat, joille on merkitty tekstikenttään jotakin rasva- / lipidikertymistä silmissä, ovat tutkimuksessa mukana.

Joko koirasi näyte on geenipankissa? Jos et ole asiasta ihan varma, voit kysyä sitä osoitteesta: lgl-kyselyt(@)helsinki.fi Olethan yhteydessä ensin jalostustoimikuntaan, niin tiedämme osallistuvien koirien nimet ja voimme antaa tarpeen mukaan ohjeita: jalostustoimikunta(@)samy.fi 

Koiragenetiikan ryhmän sivut löytyvät täältä: https://www.koirangeenit.fi/

Onnea ja menestystä vuodelle 2020!
Jalostustoimikunta