Jalostustarkastukset

Ulkomuodon jalostustarkastus

Jalostustarkastus ei ole kilpailu, eikä siellä laiteta koiria järjestykseen. Sen tarkoituksena on antaa koirasta kattava ja näyttelyarvostelua yksityiskohtaisempi, rotumääritelmään perustuva kuvaus. Tarkastusten avulla toivotaan myös, että löydettäisiin uusia yksilöitä jalostuskäyttöön. Mukana tulee olla rokotustodistus, rekisteritodistus ja annos iloista mieltä. Jokainen koira käydään yksittäin kohta kohdalta läpi ja myös luonteeseen kiinnitetään huomiota. Turkin ei tarvitse olla viimeisen päälle puunattu, toki puhdas ja takuton. Koiran tulisi osata seisoa paikallaan tarkastajan sitä arvioidessa ja liikkua raviaskeleella vasemmalla puolellasi (ympyrää ja edestakaisin). Vieraan ihmisen käsittelyyn on hyvä totuttaa jo etukäteen, jotta esim. hampaiden katsominen ja mittaus sujuu ongelmitta.


Jalostustarkastuksen järjestäminen

Jalostustarkastuksista vastaa Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n jalostustoimikunta yleensä yhdessä alueellisen yhdistyksen kanssa. Jalostustarkastusta anotaan SAMYn hallitukselta jalostustoimikunnan kautta. On tärkeää olla ajoissa liikkeellä, jotta informaatio ehtii yhdistyksen julkaisuun Valkoturkkiin. Lehti ilmestyy vain neljästi vuodessa, joten hyvä varoaika on yleensä vajaa puoli vuotta. Yhdistyksen kotisivut ja sosiaalinen media ovat nopeita tiedotuskanavia, mutta eivät välttämättä tavoita kaikkia. 

Tarkastuksen suorittaa ulkomuototuomari, jolla on oikeus arvostella rotua tai rotujärjestön nimeämä ja kouluttama tarkastaja. Jalostustarkastuksen yhteydessä voidaan suorittaa myös jälkeläistarkastus (isä tai emä vähintään yhden jälkeläisensä kanssa). Myös kasvattaja voi järjestää jalostustarkastuksen (omalla kustannuksellaan) omille kasvateilleen. Tämäkin vaatii rotujärjestön hyväksynnän ennen tapahtumaa. Tarkastuksen suorittaja ei voi tarkastaa omistamiaan tai kasvattamiaan koiria, eikä hän myöskään voi olla jalostustarkastuksen järjestäjä. 

Jalostustarkastuksen voi suorittaa yksittäisellekin koiralle, mutta suositus on, että koiria olisi vähintään kolme. Tarkastajan matkakulut ovat ensimmäinen kuluerä tapahtumassa, ja niiden kohtuullisina pitämiseen on syytä panostaa. Matkakuluista ja mahdollisista tarkastukseen liittyvistä muista kuluista, kuten vuokrista, on ilmoitettava rotujärjestölle jo anomuksen yhteydessä. Rotujärjestö auttaa mielellään tarkastajan valinnassa.

Etusijalla ovat yli vuoden ikäiset koirat, mutta myös nuorempia voidaan tarkastaa, jos koiramäärä sen sallii. Aikaa yhden koiran arvosteluun menee n. 15 minuuttia. Vain yli vuoden iässä suoritettu jalostustarkastus (hyväksytty tai hyväksytty varauksella) voidaan hyväksyä korvaamaan näyttelytulos rotujärjestön jalostussuosituksissa. 

Järjestäjällä on velvollisuus kirjoittaa koirien saamat arviot puhtaaksi ja kuvata kaikki esitetyt koirat. Koska käytämme sähköisiä lomakkeita (nämä saat jalostustoimikunnalta), tulee paikalla olla tietokone. Tallenna jokaisesta arvostelulomakkeesta kaksi eri versiota, tekstitiedosto (docx) ja PDF-tiedosto. Koirien omistajille lähetetään PDF-tiedostot sähköpostilla mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Arvostelut tekstitiedostoina lähetetään jalostustoimikunnalle. Kuvat lähetetään Valkoturkkiin seuraavan lehden viimeiseen aineistopäivään mennessä. Nämä päivämäärät löytyvät SAMYn kotisivuilta. 

Huom! Tarkastusohjeeseen ja lomakkeeseen tehdään tarvittaessa muutoksia, joten pyydäthän ennen tapahtumaa jalostustoimikunnalta näistä uusimmat versiot.


Ilmoittautuminen

Tarkastus maksaa 10 € / koira (alkaen 15.8.2023) ja se on tarkoitettu kaikille rekisteröidyille samojedinkoirille. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisista (mm. tilinumeron) saa jalostustoimikunnalta. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja se on sitova. Maksu palautetaan vain, mikäli koira menehtyy tai sairastuu. Tästä tulee yleensä olla eläinlääkärin todistus.

Ilmoittautumiseen tulee tiedot koirasta (nimi, sukupuoli, rekisterinumero) ja omistajasta (nimi, osoite, sähköposti ja puhelin). Nämä tiedot kannattaa täyttää lomakkeisiin jo valmiiksi ennen tapahtumaa.


Lomakkeen täyttäminen

 • numerointi: 
  • 1 = normaali/rotumääritelmän mukainen
  • 2 = hieman huomauttamista
  • 3 = selvästi poikkeava/puutteellinen
  • 4 = rotumääritelmässä hylkäävä virhe
 • Hyväksytty: Koirassa ei ole suuria puutteita verraten rotumääritelmään. 
 • Hyväksytty varauksella: Koiralla on jokin suurempi yksittäinen virhe tai useita puutteita. Nämä tulee huomioida jalostuskäytössä ja kumppanin valinnassa niin, etteivät samat virheet toistu.
 • Ei suositella: Koirassa on selkeä rotumääritelmässä määritelty vakava/hylkäävä virhe.

Huom! Samojedinkoirien ulkomuodon jalostustarkastus on rotujärjestön järjestämä ja siinä noudatetaan näitä sääntöjä ja ohjeita. Käyttäytymisen jalostustarkastus on erillinen tapahtuma ja siinä noudatetaan Suomen Kennelliiton sääntöjä. 


Lisätietoja: jalostustoimikunta@samy.fi