Jalostustarkastukset

Jalostustarkastusten järjestämisestä

Jalostustarkastusten tarkoitus on palvella jalostusta. Yksittäisiä koiria tarkastetaan, samoin koirien jälkeläisryhmiä. SAMY:n tarkastuslomake on yksityiskohtaisempi kuin perinteinen näyttelyarvostelu ja perustuu rotumääritelmään.

Jalostustarkastusta anotaan SAMYn hallitukselta jalostustoimikunnan kautta. Paikallisyhdistyksillä on parhaat resurssit järjestää tarkastuksia omalla toiminta-alueellaan. On tärkeää olla ajoissa liikkeellä, jotta informaatio ehtii Valkoturkkiin. Lehti ilmestyy vain neljästi vuodessa, joten hyvä varoaika on vajaa puoli vuotta. Yhdistyksen kotisivut ja fb-sivu ovat toki nopeita tiedotuskanavia, mutta eivät tavoita kaikkia. Jalostustarkastuksiin on kaikilla rekisteröidyillä amojedinkoirilla vapaa pääsy. Sitovien ilmoittautumisten vastaanottamista etukäteen suositellaan, jotta säästytään kustannuksilta, jos paikalle ei tule kuin pari koiraa, jolloin tilaisuus kannattaa peruuttaa. Jalostustarkastus olisi tärkeä varsinkin sellaisille koirille, jotka käyvät harvoin näyttelyissä.

Jalostustarkastuksen suorittaa pääsääntöisesti ulkomuototuomari, jolla on hyvät tiedot rodusta ja sen erityispiirteistä. Tuomarin matkakulut ovat ensimmäinen kuluerä tapahtumassa, ja niiden kohtuullisina pitämiseen on syytä panostaa. Matkakuluista ja mahdollisista tarkastukseen liittyvistä muista kuluista, kuten vuokrista, on ilmoitettava hallitukselle jo anomuksen yhteydessä.

Järjestäjällä on velvollisuus kirjoittaa koirien saamat arviot puhtaaksi Valkoturkkia varten ja kuvata esitetyt koirat. Tiedostot lähetetään valkoturkkiin seuraavan lehden viimeiseen aineistopäivään mennessä. Nämä päivämäärät löytyvät kotisivuilta. Lopuksi lomakkeet lähetetään jalostustoimikunnan sihteerille.

Yhteistyöterveisin: SAMY:n hallitus