Kasvattajapalkinnon säännöt

1. Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n kasvattajapalkinto on tarkoitettu kannustukseksi ja tunnustukseksi ansiokkaasti toimineelle kasvattajille, joiden kasvatustyön on todettu alla mainituin vaatimuksin tuoneen rodun jalostuksen piiriin hyvää laatutasoa, ja jotka omalla aktiivisella toiminnallaan ovat tuoneet rodunharrastajien joukkoon uusia samojedinkoiran omistajia. Palkinnon myöntää Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n hallitus kasvattajan hakemuksesta. Kasvattajan on oltava Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Kasvattajalla on voimassaoleva kasvattajansitoumus. Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan vastaisesti kasvatustyössään, koiranpidossaan tai pentujen myynnissä.

Hakemus toimitetaan hallituksen yhteyshenkilölle katja.korpisalo(at)gmail.com.

2. Palkinto jaetaan vuosikokouksen yhteydessä. Palkintoa myönnetään vuosittain niin monta kuin sitä on saavutettu. Tulokset on oltava saavutettu vuosikokousta edeltävän vuoden loppuun mennessä, jotta tulokset voidaan laskea ja tarkistaa riittävän ajoissa.

3. Kasvattajan tulee kasvattaa vähintään kahdella (2) eri samojedinkoiranartulla yhteensä viisi (5) samojedinkoirapentuetta, kuitenkin vähintään 20 pentua. Huomioon otetaan maksimissaan kuusi peräkkäistä pentuetta, joista viidestä lasketaan tulokset.

4. Palkinto voidaan myöntää kasvattajalle uudelleen, jolloin kohdassa 5 mainitut ansiot on saavutettava uusilla kasvateilla samoin säännöin kuin kohdassa 3 on mainittu.

5. Ansiot lasketaan seuraavien perusteiden mukaan kohdassa 3 mainituille koirille:

5.1 Vähintään 70 %:lla kasvateista tulee olla joko virallinen näyttelyarvostelutulos, hyväksytty käyttö- tai kilpailukoetulos, rotujärjestön virallisen jalostustarkastuksen kirjallinen arvostelu, luonnetestitulos tai suoritettu MH-luonnekuvaus. Kuitenkin ainoastaan jalostustarkastuksessa käyneiden / luonnetestattujen osuus 70 %:sta saa olla korkeintaan 10 % ja käyttökoetulosten osuus enintään 50 % mukaan laskettavien pentujen määrästä. Jos kasvattaja haluaa laskennassa huomioitavaksi kasvattiensa ulkomaiset näyttely- tai koetulokset, niistä on toimitettava arvostelulipukkeen kopio jalostustoimikunnalle.

5.2 Vähintään 70 % koirista tulee olla lonkkakuvattuja. Pentujen lonkkaindeksien keskiarvon tulee olla yli 100 palkinnon anomishetkellä.

5.3 Vähintään 60 % koirista tulee olla silmätarkastettuja ja näistä 90 % terveitä perinnöllisistä silmäsairauksista. Tästä poiketen cilia aberranta -sairaiden osuus ei saa ylittää 20 % tutkituista.

5.4 Jos koira on lonkkakuvattu tai silmätarkastettu ulkomailla, tarkastuslomakkeesta on toimitettavan kopio jalostustoimikunnalle.

5.5 Pyöristykset prosenteissa tehdään seuraavasti: 1,1 – 1,5 = 1 ja 1,6 – 1,9 = 2. Nämä pyöristykset koskevat vain koirien lukumäärää (lonkkakuvattuja jne), ei näyttelypisteitä.

5.6 Koirien tulosten keskiarvon tulee olla vähintään 3,5. Mukaan lasketaan Suomessa saavutetut näyttely- ja koetulokset:

  • 12 p. FI MVA ja KVA, kaksoisvalio jolla, terveet lonkat ja silmät
  • 10 p. FI MVA tai KVA, jolla terveet lonkat ja silmät
  • 10 p. FI MVA ja KVA, kaksoisvalio jolla lonkkadysplasia tai silmäsairaus
  • 8 p. FI MVA tai KVA, jolla lonkkavika, silmäsairaus

Edellä mainitut tulokset saavuttaneille koirille ei enää lasketa muita tuloksia.


PisteetNäyttelytuloksetKäyttö- ja kilpailukoetulokset
6SERTREK1/REKÄ1
5SAREK2/REKÄ2
4erinomainenREK3/REKÄ3
3erittäin hyvä
2hyvä
1tyydyttävä

Jokaisen näyttelyssä / kokeessa käyneen koiran tulosten keskiarvot lasketaan yhteen ja jaetaan näyttelyissä / kokeissa käyneiden lukumäärällä. Lopputuloksen oltava vähintään 3,5 pistettä.