Liity ainaisjäseneksi

Ainaisjäsen maksaa liittyessä ainaisjäsenen jäsenmaksun, jonka jälkeen vuosittaisia jäsen maksuja ei ole. Ainaisjäsenen jäsenyys ei katkea.