Kennelnimen anominen

Kennelnimeä voi nyt hakea sähköisesti Kennelliiton Omakoirajäsenpalvelun kautta. Omakoirasta kennelnimen anoja näkee, onko nimi jo varattu. Anoja voi myös seurata hakemuksen etenemistä. Rotujärjestö voi tehdä hakemuksen puollon tai hylkäyksen sähköisesti Omakoirassa. Omakoiran ansiosta kennelnimen hakeminen nopeutuu. Hakemuksen voi tehdä edelleen myös postitse.